«Diskos»

Material: Glass

Dette er et kunstverk som er i en prosess.

   

Diskos – 1 – av Bjørg Lauvrak

   

Diskos – 2 – av Bjørg Lauvrak