Et utvalg av mine mange prosjekter

Kunsten min er inspirert av opplevelser som jeg har hatt og steder jeg har sett så langt i mitt liv. Jeg er inspirert av mangfoldet og kompleksiteten av tanker og personligheter som omgir meg. Jeg setter pris på skjønnheten i naturen og sanselighet av farger. Jeg beundrer andres kunst og finner spenning i rytmene av musikk og dans.